Luận văn, Luận án
690.068 NG-S
Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công xây dựng của Công ty cổ phần tập đoàn Cotana :
DDC 690.068
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Sâm
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công xây dựng của Công ty cổ phần tập đoàn Cotana : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / Nguyễn Ngọc Sâm; Cán bộ hướng dẫn: TS.Lê Hồng Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 108tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Chất lượng xây dựng
Từ khóa tự do Thi công xây dựng
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Hà
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05452
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139364
0024
004633F269F-4DEB-4832-8554-69D1A63438F5
005202006221609
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200622160959|zhuongpt
082 |a690.068|bNG-S
100 |aNguyễn Ngọc Sâm
245 |aHoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công xây dựng của Công ty cổ phần tập đoàn Cotana : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / |cNguyễn Ngọc Sâm; Cán bộ hướng dẫn: TS.Lê Hồng Hà
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a108tr. ; |c30cm.
653 |aChất lượng xây dựng
653 |aThi công xây dựng
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aLê Hồng Hà
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05452
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcaythumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05452 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 NG-S Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào