Luận văn, Luận án
ĐA-C Đậu Văn Cảnh
Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của phòng doanh trại quân khu 4 tại Nghệ An :
DDC ĐA-C
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của phòng doanh trại quân khu 4 tại Nghệ An : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / Đậu Văn Cảnh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Ngô Văn Quỳ
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 69tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Chất lượng xây dựng
Từ khóa tự do Công trình xây dựng
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Ngô Văn Quỳ
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05451
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139363
0024
00452F9D1FE-1F3D-47A0-B140-2C24D50C7C90
005202006221604
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200622160454|zhuongpt
082 |aĐA-C|bĐậu Văn Cảnh
245 |aHoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của phòng doanh trại quân khu 4 tại Nghệ An : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / |cĐậu Văn Cảnh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Ngô Văn Quỳ
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a69tr. ; |c30cm.
653 |aChất lượng xây dựng
653 |aCông trình xây dựng
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aNgô Văn Quỳ
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05451
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroinhat3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05451 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 ĐÂ-C Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào