Luận văn, Luận án
624.17 ĐI-Đ
Nghiên cứu sự cùng làm việc của hệ kết cấu tường gạch tự chịu lực và khung thép nhà công nghiệp một tầng :
DDC 624.17
Tác giả CN Đinh Văn Đô
Nhan đề Nghiên cứu sự cùng làm việc của hệ kết cấu tường gạch tự chịu lực và khung thép nhà công nghiệp một tầng : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số:8580201 / Đinh Văn Đô; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lê Bá Huế
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 74tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Nhà công nghiệp
Từ khóa tự do Lớp giằng tường
Từ khóa tự do Khung thép
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN PGS.TS Lê Bá Huế
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05450
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139362
0024
00463014719-8205-435D-B3DB-2DB53D3DDCF1
005202006221600
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200622160011|zthuygt
082 |a624.17|bĐI-Đ
100 |aĐinh Văn Đô
245 |aNghiên cứu sự cùng làm việc của hệ kết cấu tường gạch tự chịu lực và khung thép nhà công nghiệp một tầng : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số:8580201 / |cĐinh Văn Đô; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lê Bá Huế
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a74tr. ; |c30cm.
653 |aNhà công nghiệp
653 |aLớp giằng tường
653 |aKhung thép
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aPGS.TS Lê Bá Huế
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05450
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05450 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.17 ĐI-Đ Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào