Luận văn, Luận ánLuận văn
624.1772 HA-C
Tính toán khảo sát dầm thép tiết diện mỏng tạo hình nguội chịu cắt và chịu ép dập :
DDC 624.1772
Tác giả CN Hà Ngọc Cảnh
Nhan đề Tính toán khảo sát dầm thép tiết diện mỏng tạo hình nguội chịu cắt và chịu ép dập : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng; Mã số: 8580201 / Hà Ngọc Cảnh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Quang Viên
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 83tr. : minh họa ; 30cm.
Từ khóa tự do Dầm thép
Từ khóa tự do Công trình xây dựng
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Viên
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05448
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139360
00241
004EA4D5A67-70B3-42D5-B052-2236EC160EBB
005202006221555
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200622155545|zlinhnm
082 |a624.1772|bHA-C
100 |aHà Ngọc Cảnh
245 |aTính toán khảo sát dầm thép tiết diện mỏng tạo hình nguội chịu cắt và chịu ép dập : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng; Mã số: 8580201 / |cHà Ngọc Cảnh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Quang Viên
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a83tr. : |bminh họa ; |c30cm.
653 |aDầm thép
653 |aCông trình xây dựng
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aNguyễn Quang Viên
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05448
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhxam3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05448 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.1772 HA-C Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào