Luận văn, Luận án
690.068 TR-T
Nghiên cứu giải pháp quản lý thi công xây dựng hướng tới tiêu chí công trình xanh theo hệ thống Lotus dưới góc độ nhà thầu tại Việt Nam :
DDC 690.068
Tác giả CN Trần Thế Thắng
Nhan đề Nghiên cứu giải pháp quản lý thi công xây dựng hướng tới tiêu chí công trình xanh theo hệ thống Lotus dưới góc độ nhà thầu tại Việt Nam : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / Trần Thế Thắng; Cán bộ hướng dẫn; TS Trần Quang Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 94tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Công trình xanh
Từ khóa tự do Thi công xây dựng
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Trần Quang Dũng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05447
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139359
0024
0048A619C80-BDA9-4234-8387-DECA38C3F5B5
005202006221554
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200622155449|bhuongpt|y20200622155415|zhuongpt
082 |a690.068|bTR-T
100 |aTrần Thế Thắng
245 |aNghiên cứu giải pháp quản lý thi công xây dựng hướng tới tiêu chí công trình xanh theo hệ thống Lotus dưới góc độ nhà thầu tại Việt Nam : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / |cTrần Thế Thắng; Cán bộ hướng dẫn; TS Trần Quang Dũng
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a94tr. ; |c30cm.
653 |aCông trình xanh
653 |aThi công xây dựng
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aTrần Quang Dũng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05447
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05447 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 TR-T Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào