Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
GIA 690
Giáo trình hệ thống kỹ thuật trong công trình /
DDC GIA
Nhan đề Giáo trình hệ thống kỹ thuật trong công trình / PGS.TS Trần Ngọc Quang... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2019
Mô tả vật lý 160tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Cuốn sách hệ thống hóa và trang bị các khái niệm, thông tin cơ bản về các hệ thống kỹ thuật công trình cho các sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng, giúp sinh viên có thể triển khai thiết kế tích hợp công trình xây dựng hiệu quả
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do Xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Huệ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hùng
Tác giả(bs) CN Trần Ngọc Quang
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Hiếu
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(247): GT85051-297
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06443-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135455
00211
0043601C1F3-D1D9-4EFE-ABDB-F804217131B8
005201912251010
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048228651|c98000
039|a20191225101258|blinhnm|c20191225101126|dlinhnm|y20191225092506|zlinhnm
082 |aGIA|b690
245 |aGiáo trình hệ thống kỹ thuật trong công trình / |cPGS.TS Trần Ngọc Quang... [et al.]
260 |aH. : |bXây dựng, |c2019
300 |a160tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520 |aCuốn sách hệ thống hóa và trang bị các khái niệm, thông tin cơ bản về các hệ thống kỹ thuật công trình cho các sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng, giúp sinh viên có thể triển khai thiết kế tích hợp công trình xây dựng hiệu quả
653 |aKỹ thuật
653 |aXây dựng
700 |aNguyễn Thị Huệ
700 |aNguyễn Văn Hùng
700 |aTrần Ngọc Quang
700|aBùi Thị Hiếu
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(247): GT85051-297
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06443-5
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2019/gthethongkythuattrongctthumbimage.jpg
890|a250|b154|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT85094 Kho giáo trình - Tầng 5 GIA 690 Giáo trình 47 Hạn trả:26-02-2021
2 GT85095 Kho giáo trình - Tầng 5 GIA 690 Giáo trình 48 Hạn trả:25-02-2021
3 GT85096 Kho giáo trình - Tầng 5 GIA 690 Giáo trình 49 Hạn trả:18-01-2021
4 GT85097 Kho giáo trình - Tầng 5 GIA 690 Giáo trình 50
5 GT85098 Kho giáo trình - Tầng 5 GIA 690 Giáo trình 51 Hạn trả:21-06-2021
6 GT85099 Kho giáo trình - Tầng 5 GIA 690 Giáo trình 52 Hạn trả:24-06-2021
7 GT85100 Kho giáo trình - Tầng 5 GIA 690 Giáo trình 53
8 GT85101 Kho giáo trình - Tầng 5 GIA 690 Giáo trình 54 Hạn trả:13-02-2021
9 GT85102 Kho giáo trình - Tầng 5 GIA 690 Giáo trình 55 Hạn trả:25-02-2021
10 GT85103 Kho giáo trình - Tầng 5 GIA 690 Giáo trình 56 Hạn trả:23-01-2021
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 25