Luận văn, Luận án
363.7392 ĐI-L
Đánh giá tình hình ô nhiễm bụi ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội :
DDC 363.7392
Tác giả CN Đinh Thị Phương Lan
Nhan đề Đánh giá tình hình ô nhiễm bụi ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Mã số: 60520320 / Đinh Thị Phương Lan: Cán bộ hướng dẫn: TS Trần Ngọc Quang
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2017
Mô tả vật lý 50 tr. : Phụ lục ; 30 cm.
Từ khóa tự do Ô nhiễm bụi
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Trường tiểu học
Môn học Kỹ thuật môi trường
Tác giả(bs) CN Trần Ngọc Quang
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04247
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116894
0024
004094EDFCE-47B7-48D3-8BCE-428C5142B3E7
005201709141456
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170914150355|zhuongpt
082 |a363.7392|bĐI-L
100 |aĐinh Thị Phương Lan
245 |aĐánh giá tình hình ô nhiễm bụi ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Mã số: 60520320 / |cĐinh Thị Phương Lan: Cán bộ hướng dẫn: TS Trần Ngọc Quang
260 |aH. : |bĐHXD, |c2017
300 |a50 tr. : |bPhụ lục ; |c30 cm.
653 |aÔ nhiễm bụi
653 |aHà Nội
653 |aTrường tiểu học
690 |aKỹ thuật môi trường
700 |aTrần Ngọc Quang
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04247
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dotuoi3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04247 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 363.7392 ĐI-L Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào