Luận văn, Luận án
697 NG - P
Đánh giá hiệu quả tiết kiệm năng lượng nhờ áp dụng QCVN09:3013/BXD cho công trình xây dựng dân dụng tại Hà Nội :
DDC 697
Tác giả CN Nguyễn Hữu Phúc
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Đánh giá hiệu quả tiết kiệm năng lượng nhờ áp dụng QCVN09:3013/BXD cho công trình xây dựng dân dụng tại Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành kỹ thuật môi trường; Mã số: 60520320 / Nguyễn Hữu Phúc; Cb hướng dẫn: TS. Trần Ngọc Quang
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2014
Mô tả vật lý 87 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Apartment
Từ khóa tự do Tiết kiệm năng lượng
Môn học Kỹ thuật môi trường
Tác giả(bs) CN Trần Ngọc Quang
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV03505
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110004
0024
0045827F00B-7F6B-44BA-8C16-25427C73EB26
005201703291523
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170329152738|bthanhpm|y20170329150158|zthanhpm
082 |a697|bNG - P
100 |aNguyễn Hữu Phúc
110 |aTrường ĐHXD
245 |aĐánh giá hiệu quả tiết kiệm năng lượng nhờ áp dụng QCVN09:3013/BXD cho công trình xây dựng dân dụng tại Hà Nội : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành kỹ thuật môi trường; Mã số: 60520320 / |cNguyễn Hữu Phúc; Cb hướng dẫn: TS. Trần Ngọc Quang
260 |aH. : |bĐHXD|c2014
300 |a87 tr. ; |c30 cm.
653 |aApartment
653 |aTiết kiệm năng lượng
690 |aKỹ thuật môi trường
700 |aTrần Ngọc Quang
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV03505
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV03505 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 697 NG - P Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào