Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
628.7 CAP
Cấp nước và vệ sinh nông thôn /
DDC 628.7
Nhan đề Cấp nước và vệ sinh nông thôn / GS, TS. Trần Hiếu Nhuệ (chủ biên );...[et.al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 2001
Mô tả vật lý 379 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Cấp nước nông thôn
Từ khóa tự do Chất lượng nước
Từ khóa tự do Máy bơm, trạm bơm
Từ khóa tự do Xử lý nước cấp
Tác giả(bs) CN Trần, Hiếu Nhuệ
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(132): GT47502-633
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01916-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
001518
00211
0048B8061A3-D0B9-47A0-AFDE-FE3F65907FCB
005202007071459
008160608s2001 vm vie
0091 0
039|a20200707145926|bthuydh|c20181017090631|dhuongpt|y20160831103847|zthuydh
041 |aVie
082 |a628.7|bCAP
245 |aCấp nước và vệ sinh nông thôn / |cGS, TS. Trần Hiếu Nhuệ (chủ biên );...[et.al.]
260 |aHà Nội : |bKhoa học Kỹ thuật, |c2001
300 |a379 tr. ; |c27 cm.
653 |aCấp nước nông thôn
653 |aChất lượng nước
653 |aMáy bơm, trạm bơm
653 |aXử lý nước cấp
700|aTrần, Hiếu Nhuệ
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(132): GT47502-633
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01916-8
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/capnuocvesinhnongthonthumbimage.jpg
890|a135|b108|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK01916 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.7 CÂP Giáo trình 1
2 TK01917 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.7 CÂP Giáo trình 2
3 TK01918 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.7 CÂP Giáo trình 3
4 GT47502 Kho giáo trình - Tầng 5 628.7 CÂP Giáo trình 4
5 GT47503 Kho giáo trình - Tầng 5 628.7 CÂP Giáo trình 5
6 GT47504 Kho giáo trình - Tầng 5 628.7 CÂP Giáo trình 6
7 GT47505 Kho giáo trình - Tầng 5 628.7 CÂP Giáo trình 7
8 GT47506 Kho giáo trình - Tầng 5 628.7 CÂP Giáo trình 8
9 GT47507 Kho giáo trình - Tầng 5 628.7 CÂP Giáo trình 9
10 GT47508 Kho giáo trình - Tầng 5 628.7 CÂP Giáo trình 10 Hạn trả:05-06-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 14