Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
724.7 HÔI
Tổng hợp đề tài kiến trúc Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015 /
DDC 724.7
Tác giả TT Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Nhan đề Tổng hợp đề tài kiến trúc Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015 / Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Thông tin xuất bản H. : [?], 2015
Mô tả vật lý 410 tr. : ảnh ; 26 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Kiến trúc sư
Từ khóa tự do Nghệ thuật kiến trúc
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK04825-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
0013563
0021
004C4C85994-D350-4E5A-B9EF-B4578067FC10
005201611230903
008160608s2015 vm vie
0091 0
039|y20161123090605|zthuctap3
082 |a724.7|bHÔI
110 |aHội Kiến trúc sư Việt Nam
245 |aTổng hợp đề tài kiến trúc Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015 / |cHội Kiến trúc sư Việt Nam
260 |aH. : |b[?], |c2015
300 |a410 tr. : |bảnh ; |c26 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aKiến trúc sư
653 |aNghệ thuật kiến trúc
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK04825-6
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04825 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 724.7 HÔI Sách Tiếng Việt 1
2 TK04826 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 724.7 HÔI Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào