Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
711.58 HÔI
Mô hình cấu trúc cộng đồng dân cư nông thôn trong xu thế công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn /
DDC 711.58
Tác giả TT Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Nhan đề Mô hình cấu trúc cộng đồng dân cư nông thôn trong xu thế công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn / Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Thông tin xuất bản H. : Công ty Thiết bị in, 2003
Mô tả vật lý 211tr. : ảnh ; 27cm.
Từ khóa tự do Công nghiệp
Từ khóa tự do Nông thôn
Từ khóa tự do Cộng đồng dân cư
Từ khóa tự do Nông nghiệp
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK04647
000 00000nam#a2200000ua#4500
0013495
0021
0049B3192A1-C61B-4766-8700-1290ECE71431
005201611161431
008160608s2003 vm vie
0091 0
039|y20161116143423|zlinhnm
082 |a711.58|bHÔI
110 |aHội Kiến trúc sư Việt Nam
245 |aMô hình cấu trúc cộng đồng dân cư nông thôn trong xu thế công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn / |cHội Kiến trúc sư Việt Nam
260 |aH. : |bCông ty Thiết bị in, |c2003
300 |a211tr. : |bảnh ; |c27cm.
653 |aCông nghiệp
653 |aNông thôn
653 |aCộng đồng dân cư
653 |aNông nghiệp
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK04647
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04647 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.58 HÔI Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào