DDC 954
Tác giả CN Spalding, Baird T.
Nhan đề Hành trình về phương Đông / Baird T. Spalding; người dịch: Minh Thanh, Tường Khôi
Lần xuất bản Tái bản lần 2
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 318tr. ; 21cm.
Tóm tắt Ghi chép về những trải nghiệm của các chuyên gia trong Hội Khoa học Hoàng Gia Anh được cử sang Ấn Độ nghiên cứu về huyền học và những khả năng siêu nhiên của con người. Những trải nghiệm của họ về khoa học cổ xưa và bí truyền của văn hoá Ấn Độ như yoga, thiền định, thuật chiêm tinh, các phép dưỡng sinh và chữa bệnh, những kiến thức về nhân duyên, nghiệp báo, luật nhân quả, cõi sống và cõi chết...
Từ khóa tự do Phương Đông
Từ khóa tự do Bí truyền
Từ khóa tự do Siêu nhiên
Tác giả(bs) CN Minh Thanh
Tác giả(bs) CN Tường Khôi
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06472
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140628
00212
004B6F5D107-E6FE-42BB-9EE1-A9F48D974708
005202008030952
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c98000
039|a20200803095215|blinhnm|c20200721100013|dlinhnm|y20200721094959|zlinhnm
082|a954
100 |aSpalding, Baird T.
245 |aHành trình về phương Đông / |c Baird T. Spalding; người dịch: Minh Thanh, Tường Khôi
250 |aTái bản lần 2
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2016
300 |a318tr. ; |c21cm.
520 |aGhi chép về những trải nghiệm của các chuyên gia trong Hội Khoa học Hoàng Gia Anh được cử sang Ấn Độ nghiên cứu về huyền học và những khả năng siêu nhiên của con người. Những trải nghiệm của họ về khoa học cổ xưa và bí truyền của văn hoá Ấn Độ như yoga, thiền định, thuật chiêm tinh, các phép dưỡng sinh và chữa bệnh, những kiến thức về nhân duyên, nghiệp báo, luật nhân quả, cõi sống và cõi chết...
653 |aPhương Đông
653 |aBí truyền
653 |aSiêu nhiên
700 |aMinh Thanh
700 |aTường Khôi
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06472
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/hanhtrinhvephuongdongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06472 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 954 SPA Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào