Đề tài nghiên cứu khoa họcĐề tài cấp Trường
690.21 VU-H
Nghiên cứu ứng dụng đo liên tục khi chuyển trục lên nhà siêu cao tầng có xét đến ảnh hưởng dao động của công trình:
DDC 690.21
Tác giả CN Vũ Thái Hà
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nghiên cứu ứng dụng đo liên tục khi chuyển trục lên nhà siêu cao tầng có xét đến ảnh hưởng dao động của công trình: Đề tài khoa học công nghệ cấp Trường trọng điểm năm; Mã số: 111-2015/KHXD-TD / Th.S Vũ Thái Hà
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD
Thông tin xuất bản 2016
Mô tả vật lý 130 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Nhà siêu cao tầng
Từ khóa tự do Chuyển trục
Từ khóa tự do Đo liên tục
Địa chỉ TVXDKho Đề tài - Phòng đọc mở tầng 3(1): DT00090
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018601
00251
004FDBB317F-B260-4665-B175-6A651A95098E
005201810031519
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20181003152006|blinhnm|c20180205103658|dduocnd|y20170308151313|zhuongpt
082 |a690.21|bVU-H
100 |aVũ Thái Hà
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNghiên cứu ứng dụng đo liên tục khi chuyển trục lên nhà siêu cao tầng có xét đến ảnh hưởng dao động của công trình: |bĐề tài khoa học công nghệ cấp Trường trọng điểm năm; Mã số: 111-2015/KHXD-TD / |cTh.S Vũ Thái Hà
260 |aH. : |bĐHXD
260|c2016
300 |a130 tr. ; |c30 cm.
653 |aNhà siêu cao tầng
653 |aChuyển trục
653 |aĐo liên tục
852|aTVXD|bKho Đề tài - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): DT00090
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/detainckh/2016/dt00090vuthaiha/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT00090 Kho Đề tài - Phòng đọc mở tầng 3 690.21 VU-H Đề tài 1
  1 of 1