Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
526.9 VU-T
Sai số và bình sai trong trắc địa /
DDC 526.9
Tác giả CN Vũ Thặng
Nhan đề Sai số và bình sai trong trắc địa / PGS.TS Vũ Thặng; Vũ Thái Hà
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 283tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Giới thiệu các phương pháp tính bình sai truyền thống kết hợp với hiện đại, phù hợp với sự pháp triển của khoa học và công nghệ hiện đại ứng dụng trong trắc địa.
Từ khóa tự do Bình sai điều kiện
Từ khóa tự do Bình sai gián tiếp
Từ khóa tự do Lí thuyết sai số
Môn học Lý thuyết sai số và bình sai
Tác giả(bs) CN Vũ Thái Hà
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04295-7
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(47): GT16494-540
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011484
00211
004FFAB7A0D-2145-459B-B780-217ADEAFC92C
005201810170936
008160608s2016 vm vie
0091 0
020 |c146.000
039|a20181017093317|bthuctap1|c20181015155716|dthuctap1|y20161006144504|zthuctap1
082 |a526.9|bVU-T
100 |aVũ Thặng|cPGS.TS
245 |aSai số và bình sai trong trắc địa / |cPGS.TS Vũ Thặng; Vũ Thái Hà
260 |aH. : |bXây dựng, |c2016
300 |a283tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520|aGiới thiệu các phương pháp tính bình sai truyền thống kết hợp với hiện đại, phù hợp với sự pháp triển của khoa học và công nghệ hiện đại ứng dụng trong trắc địa.
653 |aBình sai điều kiện
653 |aBình sai gián tiếp
653 |aLí thuyết sai số
690|aLý thuyết sai số và bình sai
700 |aVũ Thái Hà
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04295-7
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(47): GT16494-540
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/saisovabinhsaithumbimage.jpg
890|a50|b36
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04295 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 526.9 VU-T Giáo trình 1
2 TK04296 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 526.9 VU-T Giáo trình 2
3 TK04297 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 526.9 VU-T Giáo trình 3
4 GT16494 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 VU-T Giáo trình 4 Hạn trả:17-01-2019
5 GT16495 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 VU-T Giáo trình 5
6 GT16496 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 VU-T Giáo trình 6
7 GT16497 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 VU-T Giáo trình 7
8 GT16498 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 VU-T Giáo trình 8 Hạn trả:04-10-2018
9 GT16499 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 VU-T Giáo trình 9 Hạn trả:04-10-2018
10 GT16500 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 VU-T Giáo trình 10
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào