Luận văn, Luận án
363.7 NG-H
Nghiên cứu ứng dụng giải pháp thông gió làm mát đoạn nhiệt để khử nhiệt cải thiện môi trường :
DDC 363.7
Tác giả CN Nguyễn Thị Huệ
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nghiên cứu ứng dụng giải pháp thông gió làm mát đoạn nhiệt để khử nhiệt cải thiện môi trường : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành: Công nghệ Môi trường; MS; 608506 / Nguyễn Thị Huệ; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Bùi Sỹ Lý
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2008
Mô tả vật lý 116 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Cải thiện môi trường
Từ khóa tự do Thông gió
Từ khóa tự do Đoạn nhiệt
Từ khóa tự do Khử nhiệt
Môn học Công nghệ môi trường
Tác giả(bs) CN Bùi Sỹ Lý
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV03410
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019901
0024
0042E3CC4FB-A54B-4B9C-809A-0031CA3ADA38
005201703280818
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20170328082235|zminhdn
082 |a363.7|bNG-H
100 |aNguyễn Thị Huệ
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNghiên cứu ứng dụng giải pháp thông gió làm mát đoạn nhiệt để khử nhiệt cải thiện môi trường : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành: Công nghệ Môi trường; MS; 608506 / |cNguyễn Thị Huệ; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Bùi Sỹ Lý
260 |aH. : |bĐHXD|c2008
300 |a116 tr. ; |c30 cm.
653 |aCải thiện môi trường
653 |aThông gió
653 |aĐoạn nhiệt
653 |aKhử nhiệt
690 |aCông nghệ môi trường
700 |aBùi Sỹ Lý
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV03410
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV03410 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 363.7 NG-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào