Luận văn, Luận án
690 NG - H
Áp dụng mô hình giàn ảo để thiết kế các cấu kiện bê tông cốt thép :
DDC 690
Tác giả CN Nguyễn Thị Huệ
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Áp dụng mô hình giàn ảo để thiết kế các cấu kiện bê tông cốt thép : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên đề Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.20 / Nguyễn Thị Huệ; cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Lê Ninh.
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2011
Mô tả vật lý 89 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Mô hình giàn ảo
Từ khóa tự do Cấu kiện bê tông cốt thép
Môn học Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Lê Ninh
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00534
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012113
0024
00477C445FC-B0BE-4860-BA98-77DCFC630BED
005201610260934
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20161026093701|zminhdn
082 |a690|bNG - H
100 |aNguyễn Thị Huệ
110 |aTrường ĐHXD
245 |aÁp dụng mô hình giàn ảo để thiết kế các cấu kiện bê tông cốt thép : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên đề Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.20 / |cNguyễn Thị Huệ; cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Lê Ninh.
260 |aH. : |bĐHXD|c2011
300 |a89 tr. ; |c30 cm.
653 |aMô hình giàn ảo
653 |aCấu kiện bê tông cốt thép
690 |aXây dựng dân dụng và công nghiệp
700 |aNguyễn Lê Ninh
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00534
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00534 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690 NG - H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào