Luận văn, Luận án
624.17 NG - H
Kiểm tra thực nghiệm phương pháp xác định vết nứt trong dầm chịu tải trọng tĩnh bằng phân tích Wavelet của các chuyển vị tĩnh :
DDC 624.17
Tác giả CN Nguyễn Thị Hường
Nhan đề Kiểm tra thực nghiệm phương pháp xác định vết nứt trong dầm chịu tải trọng tĩnh bằng phân tích Wavelet của các chuyển vị tĩnh : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.20 / Nguyễn Thị Hường; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Trần Văn Liên
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2010
Mô tả vật lý 104 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Dầm chịu uốn
Từ khóa tự do Phân tích Wavelet
Từ khóa tự do Chuyển vị tĩnh
Môn học Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tác giả(bs) CN Trần Văn Liên
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00400
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011972
0024
004E8C4037F-8A04-4DE5-AC02-F55E373B072A
005201610251037
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20161025104006|zhuongpt
082 |a624.17|bNG - H
100 |aNguyễn Thị Hường
245 |aKiểm tra thực nghiệm phương pháp xác định vết nứt trong dầm chịu tải trọng tĩnh bằng phân tích Wavelet của các chuyển vị tĩnh : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.20 / |cNguyễn Thị Hường; Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Trần Văn Liên
260 |aH. : |bĐHXD|c2010
300 |a104 tr. ; |c30 cm.
653 |aDầm chịu uốn
653 |aPhân tích Wavelet
653 |aChuyển vị tĩnh
690 |aXây dựng dân dụng và công nghiệp
700 |aTrần Văn Liên
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00400
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00400 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.17 NG - H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào