Báo, Tạp chí
Kiến trúc Việt Nam :
Tác giả TT Bộ xây dựng
Nhan đề Kiến trúc Việt Nam : Tạp chí chuyên ngành kiến trúc / Bộ xây dựng
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành 1tháng 1 kỳ
Từ khóa tự do Tạp chí kiến trúc
Từ khóa tự do Tạp chí kiến trúc việt nam
Từ khóa tự do Kiến trúc Việt Nam
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
0018934
0027
004478FEB1E-F278-41D4-803F-A9BC20867B55
005201805231740
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20180523174115|bduocnd|c20170403145225|dduocnd|y20170315110033|zanhnq
110 |aBộ xây dựng
245 |aKiến trúc Việt Nam : |bTạp chí chuyên ngành kiến trúc /|cBộ xây dựng
300 |atr. ; |ccm
310 |a 1tháng 1 kỳ
653|aTạp chí kiến trúc
653|aTạp chí kiến trúc việt nam
653|aKiến trúc Việt Nam
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/kientrucvietnam/ktvn227_2019/anoidung_01.jpg
890|c6

Không tìm thấy biểu ghi nào