Báo, Tạp chí
Kinh tế Việt Nam :
Tác giả TT Bộ Công Thương
Nhan đề Kinh tế Việt Nam : Chuyên đề của báo Công thương - Cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương / Bộ Công Thương
Thông tin xuất bản H.
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành Hai số 1 tháng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
0018710
0027
00431700C67-0AE8-48AE-91B0-8AB03F4DC798
005201703100847
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20170310085243|zminhdn
110 |aBộ Công Thương
245 |aKinh tế Việt Nam : |bChuyên đề của báo Công thương - Cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương / |cBộ Công Thương
260 |aH.
300 |atr. ; |ccm
310 |aHai số 1 tháng
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/kinhtevietnam/kinhtevietnam 2020/kinhtevietnam 2020-14/anoidung_01.jpg
890|c11

Không tìm thấy biểu ghi nào