Báo, Tạp chí
Nội thất:
Nhan đề Nội thất: Chuyên đề của báo kinh tế và đô thị Cơ quan của UBND TP Hà Nội / Báo Kinh tế và Đô thị
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD
Mô tả vật lý tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Tạp chí nội thất
Từ khóa tự do Nội thất
Từ khóa tự do Nghiên cứu nội thất
Từ khóa tự do Thiết kế nội thất
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
0018553
0027
004FF68E9A8-8B32-43FB-AEEE-8AABBDD44C45
005201804121431
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20180412143108|bduocnd|c20170619104831|dduocnd|y20170308094307|zanhnq
245 |aNội thất: |bChuyên đề của báo kinh tế và đô thị Cơ quan của UBND TP Hà Nội / |cBáo Kinh tế và Đô thị
260 |aH. : |bĐHXD
300 |atr. ; |c30 cm.
653|aTạp chí nội thất
653|aNội thất
653|aNghiên cứu nội thất
653|aThiết kế nội thất
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/noithat/noithat291-12-2019/noidung_01.jpg
890|c14

Không tìm thấy biểu ghi nào