Báo, Tạp chí
Sức khỏe và đời sống: Chuyên đề cuối tháng :
Tác giả TT Bộ Y Tế
Nhan đề Sức khỏe và đời sống: Chuyên đề cuối tháng : Cơ quan ngôn luận của Bộ Y Tế / Bộ Y Tế
Thông tin xuất bản H.
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành Tháng 1 số
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
0018552
0027
0047A37A570-DDB1-42BD-81A4-EB64672804C7
005201703080930
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20170308093545|zminhdn
110 |aBộ Y Tế
245 |aSức khỏe và đời sống: Chuyên đề cuối tháng : |bCơ quan ngôn luận của Bộ Y Tế / |cBộ Y Tế
260 |bH.
300 |atr. ; |ccm
310 |aTháng 1 số
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/suckhoedoisong/suckhoedoisong2020/suckhoedoisong2020-07-31/anoidung_01.jpg
890|c16

Không tìm thấy biểu ghi nào