Báo, Tạp chí
Người xây dựng :
Tác giả TT Hội xây dựng Việt nam
Nhan đề Người xây dựng : Cơ quan của tổng hội xây dựng Việt nam
Thông tin xuất bản H., 20
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành 1 tháng 1 số
Từ khóa tự do Người xây dựng
Từ khóa tự do Tổng hội xây dựng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
0018476
0027
0042FFB2783-218E-472A-9C97-73369B66EBEC
005201909110745
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20190911074545|bcuonglv|c20190911074325|dcuonglv|y20170307100944|zthanhpm
110 |aHội xây dựng Việt nam
245 |aNgười xây dựng : |bCơ quan của tổng hội xây dựng Việt nam
260 |aH., |c20
300 |atr. ; |ccm
310 |a1 tháng 1 số
653|aNgười xây dựng
653|aTổng hội xây dựng
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/nguoixaydung/nguoixaydung2020/nguoixaydung2020-05-06/anoidung_01.jpg
890|c6

Không tìm thấy biểu ghi nào