Báo, Tạp chí
Kiến trúc /
Tác giả TT Hội kiến trúc sư Việt Nam
Nhan đề Kiến trúc / Hội kiến trúc sư Việt Nam
Mô tả vật lý 100tr. ; cm
Kỳ phát hành 1 số 1 tháng
Từ khóa tự do Hội kiến trúc sư
Từ khóa tự do Tạp chí kiến trúc
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
0018471
0027
004653725B5-6CFE-4285-84E4-73758C045D14
005201703301348
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20170330135304|bduocnd|y20170307095719|zanhnq
110 |aHội kiến trúc sư Việt Nam
245 |aKiến trúc / |cHội kiến trúc sư Việt Nam
300 |a100tr. ; |ccm
310 |a1 số 1 tháng
653|aHội kiến trúc sư
653|aTạp chí kiến trúc
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/kientruc/kientruc2020/kientruc2020-05/anoidung_01.jpg
890|c19

Không tìm thấy biểu ghi nào