Báo, Tạp chí
Kiến trúc nhà đẹp/
Tác giả TT Hội Kiến trúc sư Việt nam
Nhan đề Kiến trúc nhà đẹp/ Hội kiến trúc sư Việt Nam
Thông tin xuất bản H., 1997-
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành Tháng 1 kỳ
Từ khóa tự do Tạp chí nhà đẹp
Từ khóa tự do Nhà đẹp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
0018469
0027
004DC26E24F-B563-4C95-A514-58CB155D2194
005201704041349
008081223s1997 vm| vie
0091 0
039|a20170404135409|bduocnd|c20170404134948|dduocnd|y20170307095045|zminhdn
110 |aHội Kiến trúc sư Việt nam
245 |aKiến trúc nhà đẹp/ |cHội kiến trúc sư Việt Nam
260 |aH., |c1997-
300 |atr. ; |ccm
310 |aTháng 1 kỳ
653|aTạp chí nhà đẹp
653|aNhà đẹp
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/nhadep/nhadep2020/nhadep2020-07/anoidung_01.jpg
890|c19

Không tìm thấy biểu ghi nào