Báo, Tạp chí
Kinh tế nông thôn ( Đổi thành tạp chí Kinh tế nông thôn từ ngày 1/4)/
Tác giả TT Cơ quan ngôn luận cuả TƯ hội làm vườn Việt Nam
Nhan đề Kinh tế nông thôn ( Đổi thành tạp chí Kinh tế nông thôn từ ngày 1/4)/ Cơ quan ngôn luận cuả TƯ hội làm vườn Việt Nam
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành 1 số một tuần
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
0018464
0027
00479699301-FAD0-4B5B-AEB0-AF25847A279D
005202005261002
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20200526100547|bminhdn|y20170307093724|zanhnq
110 |aCơ quan ngôn luận cuả TƯ hội làm vườn Việt Nam
245 |aKinh tế nông thôn ( Đổi thành tạp chí Kinh tế nông thôn từ ngày 1/4)/ |cCơ quan ngôn luận cuả TƯ hội làm vườn Việt Nam
300 |atr. ; |ccm
310 |a1 số một tuần
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/kinhtenong thon/kinhtenong thon2020/kinhtenong thon2020-11/anoidung_01.jpg
890|c8

Không tìm thấy biểu ghi nào