Báo, Tạp chí
Nghiên cứu kinh tế /
Tác giả TT Viện Kinh tế Việt Nam - Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt nam
Nhan đề Nghiên cứu kinh tế / Viện Kinh tế Việt Nam - Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt nam
Thông tin xuất bản H.
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành Tháng 1 số
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
0018463
0027
0043AE66E0A-306A-41C2-9D7A-38A289E84BEA
005201703070929
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20170307093459|zminhdn
110 |aViện Kinh tế Việt Nam - Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt nam
245 |aNghiên cứu kinh tế / |cViện Kinh tế Việt Nam - Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt nam
260 |aH.
300 |atr. ; |ccm
310 |aTháng 1 số
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
890|c15
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/nghiencuukinhte/nghien cuu kinh te 2020/nghien cuu kinh te 2020-03/anoidung_01.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào