Báo, Tạp chí
Dạy và học ngày nay :
Tác giả TT Hội khuyến học Việt nam
Nhan đề Dạy và học ngày nay : Tạp chí của trung ương hội khuyến học Việt nam
Thông tin xuất bản H., 20
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành 1 tháng 1 số
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
0018460
0027
00436D0913B-7A03-49E5-92B0-79AF42513885
005201703070918
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20170307092355|zthanhpm
110 |aHội khuyến học Việt nam
245 |aDạy và học ngày nay : |bTạp chí của trung ương hội khuyến học Việt nam
260 |aH., |c20
300 |atr. ; |ccm
310 |a1 tháng 1 số
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/tạpchidayvahocngaynay/tạpchidayvahocngaynay 2020/tạpchidayvahocngaynay 2020-01/anoidung_01.jpg
890|c12

Không tìm thấy biểu ghi nào