Báo, Tạp chí
Kinh tế Việt Nam và thế giới /
Tác giả TT Thông tấn xã Việt Nam
Nhan đề Kinh tế Việt Nam và thế giới / Thông tấn xã Việt Nam
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành 2 số 1 tháng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
0018459
0027
004B8CB217E-AB6A-43E3-A34D-CF9AE81DC506
005201703070917
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20170307092323|zanhnq
110 |aThông tấn xã Việt Nam
245 |aKinh tế Việt Nam và thế giới / |cThông tấn xã Việt Nam
300 |atr. ; |ccm
310 |a 2 số 1 tháng
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/kinhtevietnam và thegioi/tckinhtevietnam và thegioi2020/tckinhtevietnam và thegioi2020-945/anoidung_01.jpg
890|c28

Không tìm thấy biểu ghi nào