Báo, Tạp chí
624.1762
Soil dynamics and earthquake engineering
DDC 624.1762
Nhan đề Soil dynamics and earthquake engineering
Thông tin xuất bản United Kingdom : Pergamon Press Ltd., 2016
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Earthquake
Từ khóa tự do Geotechnical engineering
Từ khóa tự do Soil science
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000u##4500
0018078
0027
004196A82F0-F4CC-4260-BAA0-BE13460557D3
005201702240902
008170224s2016 xxk eng
0091 0
022 |a0267-7261
039|y20170224090813|zlinhnm
082 |a624.1762
245 |aSoil dynamics and earthquake engineering
260 |aUnited Kingdom : |bPergamon Press Ltd., |c2016
310 |b1984-ongoing
653 |aEarthquake
653 |aGeotechnical engineering
653 |aSoil science
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
863 |aVol. 80-91
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/soil dynamics and earthquake engineering/2016/s02677261.gif
890|c12

Không tìm thấy biểu ghi nào