Báo, Tạp chí
Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học và Công nghệ Trường Đại học Xây dựng
Nhan đề Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học và Công nghệ Trường Đại học Xây dựng
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Địa chỉ TVXD
000 00000nas#a2200000ui#4500
00138657
0027
0049176843D-1133-4D2D-8667-81C01AE798E6
005202006101419
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200610141923|bcuonglv|c20200610141912|dcuonglv|y20200610141727|zcuonglv
245 |aTuyển tập báo cáo hội nghị khoa học và Công nghệ Trường Đại học Xây dựng
300 |atr. ; |ccm.
852 |aTVXD
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/tuyen tap bao cao khoa hoc/sdce/anoidung_001.jpg
890|c3

Không tìm thấy biểu ghi nào