Báo, Tạp chí
Tạp chí Giao thông vận tải :
Tác giả TT Bộ Giao thông vận tải
Nhan đề Tạp chí Giao thông vận tải : Cơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải/
Kỳ phát hành Tháng 1 kỳ
Từ khóa tự do Tạp chí giao thông
Từ khóa tự do Giao thông vận tải
Từ khóa tự do Khoa học công nghệ giao thông vận tải
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123596
0027
004D407623C-AE8E-4414-A368-17C877ED6DC7
005201811261035
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20181126103559|bcuonglv|y20181126102808|zcuonglv
110 |aBộ Giao thông vận tải
245 |aTạp chí Giao thông vận tải : |bCơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải/
310 |aTháng 1 kỳ
653 |aTạp chí giao thông
653|aGiao thông vận tải
653|aKhoa học công nghệ giao thông vận tải
852|aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/giaothongvantai/giaothongvantai2020/giaothongvantai2020-09/anoidung_001.jpg
890|c32

Không tìm thấy biểu ghi nào