Báo, Tạp chí
Người làm báo/
Tác giả TT Hội nhà báo Việt Nam
Nhan đề Người làm báo/ Tạp chí lý luận nghiệp vụ của hội nhà báo Việt Nam
Kỳ phát hành 1 số1 tháng
Thuật ngữ chủ đề Hội nhà báo
Từ khóa tự do Người làm báo
Từ khóa tự do Tạp chí người làm báo
Từ khóa tự do Nhà báo Việt Nam
000 00000nas#a2200000ui#4500
00120822
0027
004A95D6712-0857-464A-AC5F-E664B51F7B77
005201803161613
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180316161355|bduocnd|c20180316145651|dduocnd|y20180314083209|zanhnq
110|aHội nhà báo Việt Nam
245 |aNgười làm báo/ |cTạp chí lý luận nghiệp vụ của hội nhà báo Việt Nam
310 |a1 số1 tháng
650|aHội nhà báo
653 |aNgười làm báo
653|aTạp chí người làm báo
653|aNhà báo Việt Nam
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/biagioithieu/biabaotapchi/tapchinguoilambaothumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào