Báo, Tạp chí
Applied mathematical modelling.
Nhan đề Applied mathematical modelling.
Thông tin xuất bản United States : : Elsevier BV,2016
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Mathematical modelling
Từ khóa tự do Periodicals
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00120394
0027
00484C9D9FC-1654-4520-81D8-79F1F7C94369
005201711211430
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20171121143800|zcuonglv
245 |aApplied mathematical modelling.
260 |aUnited States : |b: Elsevier BV,|c2016
300 |atr. ; |ccm
310 |b1976-ongoing
653 |aMathematical modelling
653 |aPeriodicals
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/applied mathematical modelling/2016/1-s2.0-s0307904x16x00108-cov150hthumbimage.jpg
890|c14

Không tìm thấy biểu ghi nào