Báo, Tạp chí
KSCE journal of civil engineering
Nhan đề KSCE journal of civil engineering
Thông tin xuất bản Berlin : Springer Verlag, 2016
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Structural engineering
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00120384
0027
004DD78C851-5472-49FA-A01E-CADFE3390C6B
005201711210949
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20171121095658|zcuonglv
245 |aKSCE journal of civil engineering
260 |aBerlin : |bSpringer Verlag, |c2016
300 |atr. ; |ccm
310 |b2009-ongoing
653 |aStructural engineering
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/ksce journal of civil engineering/1thumbimage.jpg
863 |aVol. 20|b1-7
890|c2

Không tìm thấy biểu ghi nào