Báo, Tạp chí
Waste management
Nhan đề Waste management
Thông tin xuất bản United Kingdom : Pergamon Press Ltd., 2016
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Environmental science
Từ khóa tự do Waste management
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00120217
0027
004DE1BAF44-A4BF-4627-BB23-2E61A267D5C4
005201711141023
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20171114103029|zcuonglv
245 |aWaste management
260 |aUnited Kingdom : |bPergamon Press Ltd., |c2016
300 |atr. ; |ccm
310 |b1983-ongoing
653 |aEnvironmental science
653 |aWaste management
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/waste management/2016/1thumbimage.jpg
863 |aVol. 88-107
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào