Báo, Tạp chí
Transportation Research Part C Emerging Technologies
Nhan đề Transportation Research Part C Emerging Technologies
Thông tin xuất bản 2016
Mô tả vật lý tr. ; cm
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00120205
0027
004ECAB0B7E-0934-48F3-B6C2-DDF8FCB4E8BA
005201711140846
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20171114085321|zcuonglv
245 |aTransportation Research Part C Emerging Technologies
260 |c2016
300 |atr. ; |ccm
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/transportation research part c emerging technologies/2016/anhthumbimage.jpg
890|c10

Không tìm thấy biểu ghi nào