Báo, Tạp chí
Decisions in economics and finance
Nhan đề Decisions in economics and finance
Thông tin xuất bản Italy : Springer Verlag, 20
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Financ
Từ khóa tự do Econometrics and finance
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00120154
0027
0042104BD4D-826C-435F-A386-56058C76F38B
005201711101405
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20171110141303|bcuonglv|y20171110141220|zcuonglv
245 |aDecisions in economics and finance
260 |aItaly : |bSpringer Verlag, |c20
300 |atr. ; |ccm
310 |b1978-ongoing
653 |aFinanc
653 |a Econometrics and finance
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/a_decisions in economics and finance/2016/1thumbimage.jpg
863 |aVol. 39|b1-2
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào