Báo, Tạp chí
Construction and Building Materials
Nhan đề Construction and Building Materials
Thông tin xuất bản Elsevier Ltd, 2016
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00120142
0027
0040503FF78-1896-449C-9437-F32BA22EE834
005201711100902
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20171110090935|zcuonglv
245 |aConstruction and Building Materials
260 |b Elsevier Ltd, |c2016
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/construction and building materials/2016/imagethumbimage.jpg
890|c27

Không tìm thấy biểu ghi nào