Báo, Tạp chí
Flow measurement and instrumentation
Nhan đề Flow measurement and instrumentation
Thông tin xuất bản United Kingdom : Pergamon Press Ltd., 2016
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Flow measurement and instrumentation
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00120126
0027
0040CEC2434-B657-456E-8FAD-B13D30A051CC
005201711091359
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20171109140657|zcuonglv
245 |aFlow measurement and instrumentation
260 |aUnited Kingdom : |bPergamon Press Ltd., |c2016
310 |b1989-ongoing
653 |aFlow measurement and instrumentation
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/flow measurement and instrumentation/2016/30417thumbimage.jpg
863 |aVol. 47-52
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào