Báo, Tạp chí
Marine structures
Nhan đề Marine structures
Thông tin xuất bản Netherlands : Elsevier BV, 2016
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Marine structures
Từ khóa tự do Ocean engineering
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00119032
0027
004A12F9C70-6A9B-4497-8D4C-408739AA1F46
005201710301426
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20171030143346|zcuonglv
245 |aMarine structures
260 |aNetherlands : |bElsevier BV, |c2016
310 |b1988-ongoing
653 |aMarine structures
653 |aOcean engineering
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/marine structures/biathumbimage.jpg
863 |aVol. 45-50
890|c6

Không tìm thấy biểu ghi nào