Báo, Tạp chí
Engineering structures
Nhan đề Engineering structures
Thông tin xuất bản United Kingdom : Pergamon Press Ltd., 2016
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Civil and structural engineering
Từ khóa tự do Engineering structures
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00118937
0027
004334499AC-AB8E-419F-8AE2-DBDD5490C63C
005201801100950
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20180110095101|bcuonglv|c20180110094941|dcuonglv|y20171026095001|zcuonglv
245 |aEngineering structures
260 |aUnited Kingdom : |bPergamon Press Ltd., |c2016
300 |atr. ; |ccm
310 |b1978-ongoing
653 |aCivil and structural engineering
653 |aEngineering structures
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/engineering structures/2016/30415thumbimage.jpg
863 |aVol. 106-129
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào