Báo, Tạp chí
Energy and buildings
Nhan đề Energy and buildings
Thông tin xuất bản Netherlands : Elsevier BV, 2016
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Mechanical engineering
Từ khóa tự do Energy and buildings
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00118925
0027
0048B897A01-8342-4894-93DB-599FA4C5CF38
005201801100954
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20180110095412|bcuonglv|y20171026091101|zcuonglv
245 |aEnergy and buildings
260 |aNetherlands : |bElsevier BV, |c2016
310 |b1977-ongoing
653 |aMechanical engineering
653 |aEnergy and buildings
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/energy and buildings/2016/anhthumbimage.jpg
863 |aVol. 110-133
890|c24

Không tìm thấy biểu ghi nào