Báo, Tạp chí
Science of the total environment
Nhan đề Science of the total environment
Thông tin xuất bản Netherlands : Elsevier BV, 2016
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Environmental science
Từ khóa tự do Pollution
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00117678
0027
004A2C7CB9C-04BD-498D-A693-B203A6F683BD
005201710131019
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20171013102644|bcuonglv|c20171013102624|dcuonglv|y20171013101649|zcuonglv
245 |aScience of the total environment
260 |aNetherlands : |bElsevier BV, |c2016
300 |atr. ; |ccm
310 |b1972-ongoing
653 |aEnvironmental science
653 |aPollution
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/science of the total environment/2016/imagethumbimage.jpg
863 |aVol. 539-570
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào