Báo, Tạp chí
Electrical engineering
Nhan đề Electrical engineering
Thông tin xuất bản Berlin : SpringerOpen, 2016
Mô tả vật lý tr. ; cm
Từ khóa tự do Electrical engineering
Từ khóa tự do Electronics
Từ khóa tự do Energy technology
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00115905
0027
0044CB4A4ED-5B6E-46B2-84FE-D1186BAB10E4
005201708141005
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170814101117|bcuonglv|c20170814100804|dcuonglv|y20170814095656|zcuonglv
245 |aElectrical engineering
260 |aBerlin : |bSpringerOpen, |c2016
300 |atr. ; |ccm
653 |aElectrical engineering
653 |aElectronics
653 |aEnergy technology
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/electrical engineering/2016/anhthumbimage.jpg
863 |aVol. 98|b1-4
890|c4

Không tìm thấy biểu ghi nào