Báo, Tạp chí
Environmental fluid mechanics
Nhan đề Environmental fluid mechanics
Thông tin xuất bản Netherlands : Kluwer Academic Publishers, 2016, 20
Mô tả vật lý tr. ; cm
Từ khóa tự do Environmental science
Từ khóa tự do Environment chemistry
Từ khóa tự do Water science
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
Tệp tin điện tử http://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/environmental fluid mechanics/2016/6.jpg
000 00000nas#a2200000ui#4500
00115744
0027
004D7855AE4-6091-4AF9-ACF3-B920E15B891F
005201708100814
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20170810082040|bcuonglv|c20170809154542|dcuonglv|y20170809151708|zcuonglv
245 |aEnvironmental fluid mechanics
260 |aNetherlands : Kluwer Academic Publishers, 2016, |c20
300 |atr. ; |ccm
653 |aEnvironmental science
653 |aEnvironment chemistry
653 |aWater science
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
856|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/environmental fluid mechanics/2016/6.jpg
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/environmental fluid mechanics/2016/6thumbimage.jpg
890|c6

Không tìm thấy biểu ghi nào