Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
729.28 PH-N
Chiếu sáng trong kiến trúc :
DDC 729.28
Tác giả CN Phạm Đức Nguyên
Nhan đề Chiếu sáng trong kiến trúc : Thiết kế tạo môi trường ánh sáng tiện nghi & sử dụng năng lượng có hiệu quả / PGS.TS. Phạm Đức Nguyên
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 343 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Chiếu sáng
Từ khóa tự do Kiến trúc
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(78): GT70547-96, GT83419-46
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02354-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
001642
0021
0044014CDCF-31D5-4A98-8E45-5BA643C221C7
005201811131026
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c72000
039|a20181113102334|bhuongpt|y20160901155004|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a729.28|bPH-N
100 |aPhạm Đức Nguyên|cPGS.TS.
245 |aChiếu sáng trong kiến trúc : |bThiết kế tạo môi trường ánh sáng tiện nghi & sử dụng năng lượng có hiệu quả / |cPGS.TS. Phạm Đức Nguyên
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2006
300 |a343 tr. ; |c24 cm.
653 |aChiếu sáng
653 |aKiến trúc
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(78): GT70547-96, GT83419-46
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02354-6
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/chieusangtrongkientructhumbimage.jpg
890|a81|b250|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02354 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729.28 PH-N Sách Tiếng Việt 1
2 TK02355 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729.28 PH-N Sách Tiếng Việt 2
3 TK02356 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729.28 PH-N Sách Tiếng Việt 3
4 GT70547 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 PH-N Giáo trình 4
5 GT70548 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 PH-N Giáo trình 5
6 GT70549 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 PH-N Giáo trình 6 Hạn trả:07-01-2019
7 GT70550 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 PH-N Giáo trình 7 Hạn trả:06-01-2020
8 GT70551 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 PH-N Giáo trình 8 Hạn trả:08-06-2020
9 GT70552 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 PH-N Giáo trình 9 Hạn trả:02-09-2021
10 GT70553 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 PH-N Giáo trình 10 Hạn trả:04-06-2021
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9