Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
004 ĐA-K
Ứng dụng tin học trong thiết kế xây dựng /
DDC 004
Tác giả CN Đào Tăng Kiệm
Nhan đề Ứng dụng tin học trong thiết kế xây dựng / GVC.Th.s Đào Tăng Kiệm, Th.s Trần Anh Bình, Th.s Dương Diệp Thúy
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2011
Mô tả vật lý 318 tr. ; 27 cm
Từ khóa tự do Phần mềm Etabs
Từ khóa tự do Phần mềm Microsoft project
Môn học Ứng dụng tin trong thiết kế, Các phần mềm ứng dụng, Tin học ứng dụng, Phương pháp phân tử hữu hạn
Tác giả(bs) CN Dương Diệp Thúy
Tác giả(bs) CN Trần Anh Bình
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(134): GT02706-809, GT03234-63
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00070-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00157
00211
004C5EDD340-1604-4A76-9504-B84E8D9751DB
005201810170903
008160608s2011 vm vie
0091 0
020|c105000
039|a20181017090349|bthuygt|c20181015155355|dthuygt|y20160824101304|zlinhnm
082 |a004|bĐA-K
100 |aĐào Tăng Kiệm|cGVC.Th.s|eChủ biên
245 |aỨng dụng tin học trong thiết kế xây dựng / |cGVC.Th.s Đào Tăng Kiệm, Th.s Trần Anh Bình, Th.s Dương Diệp Thúy
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2011
300 |a318 tr. ; |c27 cm
653 |aPhần mềm Etabs
653 |aPhần mềm Microsoft project
690 |aỨng dụng tin trong thiết kế, Các phần mềm ứng dụng, Tin học ứng dụng, Phương pháp phân tử hữu hạn
700|aDương Diệp Thúy
700|aTrần Anh Bình
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(134): GT02706-809, GT03234-63
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00070-2
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/ungdungtinhoctrtkxdthumbimage.jpg
890|a137|b186|c2|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00070 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 004 ĐA-K Giáo trình 1
2 TK00071 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 004 ĐA-K Giáo trình 2
3 TK00072 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 004 ĐA-K Giáo trình 3
4 GT02706 Kho giáo trình - Tầng 5 004 ĐA-K Giáo trình 4 Hạn trả:07-06-2021
5 GT02707 Kho giáo trình - Tầng 5 004 ĐA-K Giáo trình 5
6 GT02708 Kho giáo trình - Tầng 5 004 ĐA-K Giáo trình 6 Hạn trả:12-11-2020
7 GT02709 Kho giáo trình - Tầng 5 004 ĐA-K Giáo trình 7 Hạn trả:04-09-2021
8 GT02710 Kho giáo trình - Tầng 5 004 ĐA-K Giáo trình 8 Hạn trả:17-05-2021
9 GT02711 Kho giáo trình - Tầng 5 004 ĐA-K Giáo trình 9 Hạn trả:12-06-2021
10 GT02712 Kho giáo trình - Tầng 5 004 ĐA-K Giáo trình 10 Hạn trả:18-06-2021
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 14