Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
352.4 CHI
Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn /
DDC 352.4
Nhan đề Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn / Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp - Bộ Tài chính biên soạn ; Nguyễn Thị Kim Thư biên tập
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2021
Mô tả vật lý 400 tr. ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt Trình bày chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; chương trình mục tiêu quốc gia; nguyên tắc, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Xã hội
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(4): TK06826-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148269
00212
0042162091F-CA70-450A-ADBD-1DF0BE63EEFB
005202201191600
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786047929825
039|a20220119160023|blinhnm|y20220119155703|zlinhnm
082 |a352.4|bCHI
245 |aChính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn / |cVụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp - Bộ Tài chính biên soạn ; Nguyễn Thị Kim Thư biên tập
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2021
300 |a400 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Tài chính
520 |aTrình bày chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; chương trình mục tiêu quốc gia; nguyên tắc, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn
653 |aQuản lý
653 |aTài chính
653 |aKinh tế
653|aViệt Nam
653|aXã hội
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(4): TK06826-9
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0045thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06826 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 352.4 CHI Sách Tiếng Việt 1
2 TK06827 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 352.4 CHI Sách Tiếng Việt 2
3 TK06828 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 352.4 CHI Sách Tiếng Việt 3
4 TK06829 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 352.4 CHI Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào