Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
355.351 XÂY
Xây dựng đội ngũ cán bộ bộ đội biên phòng người dân tộc thiểu số trong tình hình mới :
DDC 355.351
Nhan đề Xây dựng đội ngũ cán bộ bộ đội biên phòng người dân tộc thiểu số trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / Biên soạn: Trịnh Hoàng Hiệp (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2021
Mô tả vật lý 220 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổng cục Chính trị
Tóm tắt Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ bộ đội biên phòng người dân tộc thiểu số bảo vệ biên giới quốc gia
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Bộ đội biên phòng
Tác giả(bs) CN Trịnh Hoàng Hiệp
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(5): TK06821-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148264
00212
004DD6CEE7A-9373-4318-B92E-14D3D56339C6
005202203221044
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045173312
039|a20220322104450|blinhnm|y20220119154353|zlinhnm
082 |a355.351|bXÂY
245 |aXây dựng đội ngũ cán bộ bộ đội biên phòng người dân tộc thiểu số trong tình hình mới : |bSách chuyên khảo / |cBiên soạn: Trịnh Hoàng Hiệp (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bQuân đội Nhân dân, |c2021
300 |a220 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổng cục Chính trị
520 |aXây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ bộ đội biên phòng người dân tộc thiểu số bảo vệ biên giới quốc gia
653 |aDân tộc thiểu số
653 |aBộ đội biên phòng
700 |aTrịnh Hoàng Hiệp
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(5): TK06821-5
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0044thumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06821 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.351 XÂY Sách Tiếng Việt 1
2 TK06822 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.351 XÂY Sách Tiếng Việt 2
3 TK06823 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.351 XÂY Sách Tiếng Việt 3
4 TK06824 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.351 XÂY Sách Tiếng Việt 4
5 TK06825 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.351 XÂY Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào