DDC 729
Tác giả CN Lê Huy Văn
Nhan đề Cơ sở tạo hình / Biên soạn: Lê Huy Văn, Trần Từ Thành
Thông tin xuất bản Hà Nội : Mỹ thuật, 2019
Mô tả vật lý 139 tr. : minh họa ; 19 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 138
Tóm tắt Trình bày về phương pháp nghiên cứu - tiền đề và quy luật của bố cục tạo hình thông qua các nguyên lí thị giác, có hệ thống với những khả năng của bố cục, yếu tố tương phản, độ nhấn, tương phản chính phụ, tương quan, hàng lối, cân đối và khả năng bố cục của tạo hình tự do
Từ khóa tự do Tạo hình
Từ khóa tự do Mỹ thuật
Tác giả(bs) CN Trần Từ Thành
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06820
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148258
00212
004E6A6ACC7-2CA9-49A8-9618-E33752D4F237
005202201191524
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20220119152450|zlinhnm
082 |a729|bLÊ-H
100 |aLê Huy Văn
245 |aCơ sở tạo hình / |cBiên soạn: Lê Huy Văn, Trần Từ Thành
260 |aHà Nội : |bMỹ thuật, |c2019
300 |a139 tr. : |bminh họa ; |c19 cm.
500 |aThư mục: tr. 138
520 |aTrình bày về phương pháp nghiên cứu - tiền đề và quy luật của bố cục tạo hình thông qua các nguyên lí thị giác, có hệ thống với những khả năng của bố cục, yếu tố tương phản, độ nhấn, tương phản chính phụ, tương quan, hàng lối, cân đối và khả năng bố cục của tạo hình tự do
653 |aTạo hình
653 |aMỹ thuật
700 |aTrần Từ Thành
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06820
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0002thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06820 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729 LÊ-H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào